Mindfulness og Psykomotorisk terapi

v. Sebastian Heiberg Møller

Om meditationerne

Overordnet kan man indele meditationer i to katagorier: Koncentrations meditationer og mindfulness meditation. Koncentrations meditationens formål er at begrænse tankerne gennem en afgrænset opmærksomhed rettet mod et fokuspunkt. Det kan være fokus på åndedræt, et billede eller lyde. Mindfulness er en opøvelse af en bevidsthed, der kan observere det som er tilstede og deraf give en direkte selvindsigt.


Koncentrations meditation på åndedrættet

Én god grund til at åndedrættet ofte er benyttet som objekt for meditation, er at vi altid har det med os og kan tage kontakt til det. Når du mediterer på åndedrættet, er objektet for din opmærksomhed alene den fysiske sansning af åndedrættet. Der vil formentlig komme en tanke, følelse eller anden sansning, der vil trække i din opmærksomhed, hvorpå opmærksomheden bringes tilbage til sansningen af åndedrættet, hver gang det måtte ske.

Der er flere steder hvor åndedrættet kan sanses fysisk. Som begynder forslår jeg at sanse åndedrættet ved næsen, da det kan være nemmest at mærke. At mærke åndedrættet ved brystkassen eller maven, kan for nogle være forbundet med ubehag, ligesom de steder kan være svært at sanse, hvis du er stresset eller presset. Oftest vil du dog opleve at åndedrættet er blevet både dybere og kan mærkes tættere på mavenregionen efter en meditation.


Koncentrations meditation med tælling på åndedrættet

Denne meditation kombinere forkus på åndedrættet og tælling fra 1-10 (oftest). Så når man sanser sin udånding tæller man indvendigt først 1, på den næste udånding 2, på den næste 3, til man når 10. Hvis man mister koncentrationen i en tanke, følelse eller kropslig sansning, starter man bare forefra fra 0. Hvis man når 10, starter man også bare forefra og ligeledes hvis man glemmer hvor man er nået til.  

Koncentrationsmeditationen der også bruger tælling, kan være en støtte af flere årsager. For det første giver den noget ekstra forholde sig til, hvis man finder ren åndedrætsmeditation svært. Det er nemmere at fastholde sin opmærksomhed, når du simpelt kan konstatatere om man er tilstede/sover, eller fortsat tæller. Den giver dig mulighed for træne lidt mental flexibilitet, da der ikke er nogen belønning eller noget særligt ved nogen af tallene fra 1-10, for man starter alligevel bare forefra igen, de er bare en støttet.    

Derudover kan det være en støtte hvis du oplever en tid med massere af mental larm, da inklusion af tællingen i sig selv ikke giver meget handlerum for tanker eller følelser til at rumsterer.

Hvis du er øvet og finder 1-10 for let, kan man altid tælle fra 1-10 og derefter baglens, eller udvide fra 1-20. 


Mindfulness meditation

Helt kort handler mindfulness meditationen om at registerer, accepterer og give slip på hvad end der måtte dukke op i din opmærksomhed. Man forsøger hverken at skubbe noget væk, eller fremtvinge noget, men opøver en evne til at se på hvad der rumstere indei dig, til at være med det som er lige her og nu, for blive både klogere på sig selv og kunne rumme det. 

De ting som kan dukke op kan deles i tre overordnede katagorier: Tanker, følelser, kropslige sansninger.