Mindfulness, Coaching og Psykomotorisk terapi

v. Sebastian Heiberg Møller

Om Meditation

Overordnet kan man inddele meditationer i to katagorier:

  • Mindfulness meditation er en opøvelse af en bevidsthed, der kan observere det som er tilstede og deraf give en direkte selvindsigt.
  • Koncentrations meditationens formål er at begrænse tankerne gennem en afgrænset opmærksomhed rettet mod et fokuspunkt. Det kan være fokus på åndedræt, et billede eller lyde.
Medlem af:


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk