Mindfulness, Coaching og Psykomotorik

Til Stede

Verden, samfundet og teknologien rykker sig, udvikler sig og står sjældent stille. For at virksomheder ikke skal miste værdi og blive sat af, må der også ske en udvikling her, for at følge med. Dette kan presse mange af de ansatte og udfordrer ledere. Ansatte eller ledere som er i trivsel, leverer både bedre resultater og hjælper virksomheden med at bevæge sig ind i fremtiden. Derfor ønsker mange gode ledere også at deres ansatte trives og er glade for deres arbejde. Men det kan være svært i en presset dagligdag, hvor højt tempo og stress mindsker trivsel og arbejdsglæde, hvilket i stedet giver medarbejderne tunnelsyn som blokerer for nytænkende ideer og det frie initiativ.

Nogle steder opstår der en arbejdskultur hvor man direkte eller indirekte stædigt holder fast i rutinerne og hvad der engang var med til at skabe stabilitet og struktur, men ikke længere giver virksomheden plads til at udvikle sig. Man er blevet så vant til hinanden og til fremgangsmåden at man har brug for hjælp udefra til at se potentialet, og til at hjælpe med at udvikle og fremdyrke det.


Når man som leder vælger at engagere en coach, hvad end det er til en selv, en afdeling, et team eller individuelle samtaler, så tilknytter man en sparringspartner både for en selv, for medarbejderne og for virksomheden. En sparringspartner som understøtter personlig commitment, den indre motivation, og som bidrager til at både ansatte og virksomhed får udnyttet sit potentiale og udvikler sig. Essentielt er at coachen hjælper med at motivationen også bliver omsat til handling, hvilket vil føre til at virksomheden kan opnå nogle helt andre resultater end ellers. Der vil være tale om en forandring og ikke bare en tilpasning eller tom snak.

Coaching vil med en antagelse om at man selv indeholder svarene, guide til at få afklaret ens ønsker, få arbejdet på at forløst ens potentiale og dermed sikre udvikling.


Typer af coaching vi tilbyder:

  • Individuelle samtaler
  • Team Coaching
  • Workshops
  • Supervision

 
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk