Mindfulness, Coaching og Psykomotorisk terapi

v. Sebastian Heiberg Møller

Mindfulness Meditation

Helt kort handler mindfulness meditationen om at registerer, accepterer og give slip på hvad end der måtte dukke op i din opmærksomhed. Man forsøger hverken at skubbe noget væk, eller fremtvinge noget, men opøver en evne til at se på hvad der rumstere indei dig, til at være med det som er lige her og nu, for blive både klogere på sig selv og kunne rumme det. 

De ting som kan dukke op kan deles i tre overordnede katagorier: Tanker, følelser, kropslige sansninger.
Medlem af:


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk