Mindfulness, Coaching og Psykomotorik

Til Stede

Persondatapolitik for Til Stede

I driften og udviklingen af hjemmesiden, virksomheden, materialet og forløb, er der data som vil blive gemt, behandlet og brugt, for at sikre den bedste oplevelse. Her på siden vil du kunne finde de informationer der er relevante for din kontakt og forløb. 

Skulle du have spørgsmål eller forespørgsler omkring data, rettes henvendelse altid til dataansvarlig Sebastian Heiberg Møller igennem mail på Kontakt@til-stede.dk

Dine rettigheder

Der er flere rettigheder i lovgivningen, som betyder at du er sikret i muligheden for:  

  • Ret til løbende at få indsigt, i hvordan dine oplysninger behandles
  • Ret til at få berigtiget urigtige oplysninger
  • ret til at gøre indsigelse over at ens oplysninger behandles og videregives 
  • ret til at kunne få udleveret sine data, så de kan overflyttes til anden udbyder
  • ret til at tilbagekalde samtykke
  • ret til at klage til datatilsynet

Hjemmesiden:

Der bruges cookies på hjemmesiden. Data for adfærd på hjemmesiden bliver brugt sammen med google analytics. De oplysninger som opsamles bruges til at give et indblik i: Hvilke dele af hjemmesiden brugere benytter, hvor lang tid de er på siden, hvornår på dagen de benytter siden, hvilken ugedag de benytter siden, om det er fra mobil eller PC, samt hvilket land de befinder sig i. 

Der opsamles derfor ikke data, der har til hensigt at identificerer enkelt individer. Data opsamlet bliver brugt til give indblik i de ovennævnte områder, for at sikre at hjemmesiden giver den bedste oplevelse. Data deles ikke med tredjeparter.  

Ønsker du at vide mere om hvordan google analytics opbevarer data - Læs mere her

Kontakt med virksomheder:

Alle oplysninger i forbindelse med forespørgsler via e-mail eller telefon, vil blive gemt i 5 år, og derefter slettet.  

For alle personer i forløb gælder tavshedpligt, så der indhentes altid samtykke om hvad der må videredeles, f.eks. i relation til evaluering af et medarbejderforløb. 

Oplysninger relateret til forløb, bliver opbevaret digitalt og fysiske noter blive markuleret og bortskaffet på sikker vis. Alle digitalt opbevarede data er sikret på eksterne drev, aflåst, kodet, uden kontakt til internettet.

Kontakt med privatpersoner:

Oplysninger givet i forbindelse med forespørgsler via e-mail eller mundtligt, der omhandler private tilbud, vil oplysninger blive gemt 2 år efter endt kommunikation.  

For forløb der opstartes, vil alle persondata først blive slettet 5 år efter endt forløb i henhold til regnskabsloven og journal pligt. 

For alle personer i private forløb gælder tavshedpligt, hvilket betyder at der ikke videregives informationer uden samtykke.

Noter på skrift der er relevante for forløb, vil blive digitaliseret og opbevaret. Alle noter ikke relevante for videre forløb, vil blive markuleret og bortskaffet på sikker vis.  

Alle data opbevares på eksternt drev, der ikke er i kontakt med internettet.

FOF kursister:

Alle oplysninger i forbindelse med forespørgsler via e-mail der omhandler FOF hold, vil blive slettet efter besvarelse. 

Som underviser er Informationer omkring deltagere begrænset til deltagernummer, navn, efternavn, betalingsstatus. Ingen information gemmes efter endt kursus eller benyttes til andre formål. 

Typiske informationer der gemmes:

Der arbejdes altid på at så få informationer som muligt gemmes. De informationer som gemmes vil det oftest være relateret til: Navn, køn, adresse, telefonnumre, henvendelsesgrund, relevante helbredsforhold, relevante medicinske forhold, email-adresse, Mål, aftaler, tilbud, arbejdsforhold, civilstand.

Senest opdateret Marts 2020
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk